Nieuwe Industrieweg 9a
9261ZK  Oostermeer
Ma t/m vr 8:00 - 17:00

SDE++ subsidie voor stimulering duurzame energieproductie

One Energy voert groot solar project uitOne Energy werkt samen met Egen, onderdeel van de PNO groep van subsidieconsultants. Zij helpen onze opdrachtgevers om de SDE++ subsidie voor zonneprojecten aan te vragen. Op de nieuwe subsidieronde kan ingeschreven worden vanaf 5 oktober 2021. Wees er dus op tijd bij want gunning wordt uitgevoerd in volgorde van aanmelding.

Wat is de SDE++ regeling?

De regeling “Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie” (ook wel SDE++ genoemd) is een subsidie van de RVO. De SDE++ richt zich op de grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en andere technieken die de uitstoot van broeikasgas (CO₂) reduceren.

Voor wie is de regeling bedoeld?
 • bedrijven
 • (non-)profitinstellingen in de sectoren industrie, landbouw, elektriciteit en de gebouwde omgeving

Voor welke projecten is de regeling bedoeld?

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat je subsidie kunt ontvangen tijdens de exploitatieperiode van jouw project. Heb je installaties voor het produceren van hernieuwbare energie? Heb je installaties waarbij je de uitstoot van CO₂ afneemt, of systemen voor het afvangen van CO₂? Dan komen die mogelijk in aanmerking voor SDE++-subsidie.

Wat is het subsidiebudget?

Het totale budget is €5 miljard. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie of de te verminderen CO₂-uitstoot en de mogelijke opbrengsten.

solar projecten kunnen profiteren van SDE++ subsidieLooptijd

De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren je subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die je gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die je uiteindelijk realiseert. De maximale subsidie-intensiteit waarop je met een SDE++-techniek aanspraak kunt maken, is €300 per ton CO₂-reductie.

 • Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 60 euro per 1.000 kg CO2
 • Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 80 euro per 1.000 kg CO2
 • Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 115 euro per 1.000 kg CO2
 • Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per 1.000 kg CO2

Thema’s binnen SDE++

Hernieuwbare elektriciteit

 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering Champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa (vergisting en vergassing)

CO2-arme warmte

 • Aquathermie (TEO en TEA)
 • Daglichtkas
 • Elektrische boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Warmtepomp

CO2-arme productie

 • CO₂-afvang en -opslag
 • Waterstof door elektrolyse
Criteria

Wil je in aanmerking komen voor de SDE++? Dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • De subsidie is alleen bedoeld voor beoogde producenten;
 • Per categorie kun je 1 aanvraag indienen;
 • Zorg voor een goede haalbaarheidsstudie;
 • Meestal zijn voor de productie-installatie 1 of meer vergunningen vereist;
 • Het bedrag waarvoor je subsidie aanvraagt (het zogenaamde fasebedrag) kan variëren.

Meer weten? Kijk dan op de site van PNO-EGEN.

Deel dit bericht